რეკლამაstyle="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9522585540952779"
data-ad-slot="8133900045">

რეკლამაstyle="display:inline-block;width:300px;height:600px"
data-ad-client="ca-pub-9522585540952779"
data-ad-slot="4901232042">

ინდიკატორები

 

ინდიკატორის დასახელება

გადმოწერა

 

5-15 წუთ. ხმოვან-ისრული ინდიკ. ბინარული ოპციონებისათვის 

M5_Cash_M15

 

ხმოვან-ისრული ფორექს ინდიკატორი

BrainTrend2Sig

 

connors rsi შეტყობინებები  ზუსტი სიგნალებით

Connors-RSI-Alerts-v1_1.zip​

 

RSI შენელება: ფასის მობრუნების წერტილების მოძებნა

rsi_slowdown

 

გადმოწერა: 

Profit-Sunrise-

 

გადმოწერა: 

super_point_signal

 

გადმოწერა: 

supertrendprofit4

 

გადმოწერა: 

The_new_signal_Alert

 

ინდიკატორის დამატება მეტა ტრეიდერ 4-ში