იობოტი

იობოტზე რეგისტრაციის გასავლელად საჭიროა გქონდეთ gmail-ში გახსნილი მოქმედი ფოსტა. ამ ფოსტაზე მოვა თქვენი პროფილის გასააქტიურებელი მეილი და ამ ფოსტას გამოიყენებთ პროფილში ყოველი შესვლის დროს.

- იობოტში შეიძლება ერთ ip მისამართიდან მხოლოდ ერთხელ დარეგისტრირება. ერთი და იგივე მისამართიდან რამდენიმე პროფილის რეგისტრაციისთვის მოსალოდნელია თქვენი ყველა პროფილის დაბლოკვა

- რეგისტრაციის შემდეგ თქვენს პროფილში ტელეფონის ნომრის ჩაწერის დროს წინ მიუწერეთ ქვეყნის კოდი. ეს დაგჭირდებათ იობოტიდან თანხის გატანის დროს ერთჯერადი ვერიფიკაციისთვის

 

იობოტზე რეგისტრაციის ვიდეო

 

იობოტზე გადასასვლელები: