რეკლამაstyle="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9522585540952779"
data-ad-slot="8133900045">

რეკლამაstyle="display:inline-block;width:300px;height:600px"
data-ad-client="ca-pub-9522585540952779"
data-ad-slot="4901232042">

ფოტო და ვიდეო

 

ფოტო

ფოტოზე ფონის შეცვლა

გადასასვლელი

ძველი ფოტო ლენტიდან ნეგატივების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა

გადასასვლელი

შავ-თეთრი ფოტო სურათის ფერადად გადაკეთება

გადასასვლელი

ფოტო სურათის ციფრულ ფორმატში გადაყვანა

გადასასვლელი

 

ვიდეო

ძველი ვიდეო კასეტიდან ვიდეოს ციფრულ ფორმატში გადაყვანა

გადასასვლელი

ვიდეოს DVD დისკზე ჩაწერა და მენიუს გაკეთება DVD პლეირისათვის

გადასასვლელი