რეკლამაstyle="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9522585540952779"
data-ad-slot="8133900045">

რეკლამაstyle="display:inline-block;width:300px;height:600px"
data-ad-client="ca-pub-9522585540952779"
data-ad-slot="4901232042">

ფოტომონტაჟი 1

 

12 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – 8 – 9 – 10

 

კონტაქტი

 

ფოტოგრაფიის რედაქტირების ან მონტაჟის დრო და ფასი დამოკიდებულია ფოტოსურათის სირთულეზე და ყველა შემთხვევა კონკრეტულად უნდა გაანალიზდეს, ქვემოთ მოცემულია მხოლოდ საშუალო დრო და ღირებულებები

საშუალო დრო და  ფასი

 

1 – ფოტოზე ფონის შეცვლა 

 

1-5 დღე

15-40 ლარი

2 – რთულ ობიექტზე ფონის შეცვლა

 

1-5 დღე

20-50 ლარი

 

3 – ფოტოსურათის ხარისხის გაუმჯობესება

 

 

1-3 დღე

15-30 ლარი

 

 

4 – სურათზე მოცულობის მომატება (ეს აუმჯობესებს ფოტოსურათის ხარისხს)

 

 

 

 

1-3 დღე

15-25 ლარი

 

5 – ალბომის ყდა

 

 

1-3 დღე

5-15 ლარი

 

 

 

6 – წყალი სურათზე

 

 

 

 

 

1-3 დღე

10-20 ლარი

 

7 – დაკეცილი და გაშლილი სურათი

 

 

1-2 დღე

5-10 ლარი

 

8 – დაზიანებული და გაშლილი სურათი

 

 

1-2 დღე

5-10 ლარი

 

9 – გაშლილი წიგნის ყდა

 

 

1-2 დღე

5-15 ლარი

 

10 – წვეთები სურათზე

 

 

1-2 დღე

5-15 ლარი

 

კონტაქტი

 

12 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – 8 – 9 – 10