რეკლამაstyle="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9522585540952779"
data-ad-slot="8133900045">

რეკლამაstyle="display:inline-block;width:300px;height:600px"
data-ad-client="ca-pub-9522585540952779"
data-ad-slot="4901232042">

ივანე მერაბიშვილი

 

საქართველოს პრემიერ მინისტრი. სააკაშვილის

ბანდის წევრი. ერთად დააქციეს საქართველო.

აპირებდა გაქცევას, მაგრამ საზღვართან

დააკავეს. მიუსაჯეს მხოლოდ

რამდენიმე წელი