რეკლამაstyle="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9522585540952779"
data-ad-slot="8133900045">

რეკლამაstyle="display:inline-block;width:300px;height:600px"
data-ad-client="ca-pub-9522585540952779"
data-ad-slot="4901232042">

- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

 

თვითმმართველი ერთეული საქართველოში. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიული ერთეულია. მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ქობულეთის მუნიციპალიტეტი. აღმოსავლეთით — ქედის მუნიციპალიტეტი. სამხრეთით და სამხრეთ-აღმოსავლეთით თურქეთი. დასავლეთით — ბათუმი. სამხრეთ -დასავლეთით — შავი ზღვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ბორცვიანი მთისწინეთის ზონაა (მთა ანარია 410 მ, მთა ჯვარი, 418 მ). უფრო პერიფერიულ ნაწილებში ჩაქვის (სამხრეთ-დასავლეთით), ჭანეთსა (ჩრდილო-აღმოსავლეთით) და კარჩხალის (ჩრდილო-დასავლეთით) ქედების დაბალი და საშუალო სიმაღლის განტოტებებია (მთა ბოლოკო. 1 531 მ, მთა ირვეთი, 1 094 მ, მთა გორეული 1 447 მ).